HOVEDSIDE     |     OM OSS     |    TIL LEIE     |     PRISER     |     FAQ     |     BETINGELSER     |     KONTAKT OSS


Alminnelige betingelser for Stavanger Apartments

1. Leieperioder

Tidligere kunne vi som hovedregel følge perioder ved leie: søndag-fredag, fredag-søndag og søndag-søndag, eller etter avtale. På grunn av nytt norsk regelverk må vi nå be kunder om å kontakte oss for lengre leieperioder, eller avtaler om langtidsleie, for de ulike leilighetene vi har til leie.

2. Leiepris og betaling

Stavanger Apartments  sender bekreftelse/faktura umiddelbart etter at bestilling er gjort og godkjent, eller etter nærmere avtale.

2.1 Følgende betalingsbetingelser gjelder:

  • Ved manglende betaling innen forfallsdato, har Stavanger Apartments . full rett til, uten forvarsel, å annullere leieavtalen. I så tilfelle vil våre annulleringsbetingelser være gjeldene.
3. Leietakers annullering av avtalen

Dersom leietaker ønsker å annullere oppholdet i forkant, har han full anledning til å gjøre dette. Leietaker må i så tilfelle underrette Stavanger Apartments . snarest, skriftlig, pr. telefaks, eventuelt mail, med henvisning til referansenummer.

Stavanger Apartments . beregner seg følgende gebyrer ved avbestilling:
Dersom oppholdet avbestilles senere enn 14 dager før ankomst beregnes et avbestillingsgebyr på 50%. Ved avbestilling på ankomstdagen faktureres avtalt pris, for minimum 1 måned, dersom det foreligger gyldig grunn for avbestillingen.

3.1 Overdragelse av leiekontrakt til 3. part
Dersom leietaker har en 3. part som ønsker å overdra leiekontrakten for den periode og pris som er avtalt, må leietaker i så tilfelle underrette Stavanger Apartments . snarest, skriftlig, pr. mail, med henvisning til referansenummer.

3.2 Endring av opprinnelig leieavtale
Leietaker kan, dersom han ønsker det, gjøre om på det inngåtte leieforhold, dersom det er mulig, innen 14 dager før leieperioden starter.
 

4. Sykdom

Dersom leietaker må annullere oppholdet p.g.a. sykdom, har han full anledning til å gjøre dette. Ved sykdom skal legeerklæring sendes omgående til Stavanger Apartments . Det samme gjelder eventuelle dødsfall eller andre ulykker. Leietaker må i så tilfelle underrette Stavanger Apartments . snarest, skriftlig per mail, med henvisning til referansenummer.
Dersom avbestillingsforsikring er tegnet får leietaker tilbakebetalt innbetalt beløp minus avbestillingsforsikringen (NOK 1.000,-). Er det ikke tegnet avbestillingsforsikring gjelder avbestillingsreglene under pkt. 3.

5. Ferieboligen

5.1 Nøkler
Nøkler avhentes på angitt sted etter klokken 1500 ankomstdag og leveres senest klokken 1100 avreisedag, eventuelt etter avtale med anlegget. Se informasjon i bekreftelse.

5.2 Energi, telefon, strøm m.m.:
Dersom ikke annet fremgår av utleieenhetens beskrivelse, skal det ikke betales ekstra for strøm eller oppvarming. Dette gjelder ikke for bruk av telefon, eventuelt betalings TV, eller andre kostnader som ikke naturlig inngår som del av husleie (leie av båt, ski osv.).
 

6. Depositum

Enkelte utleiere krever depositum ved overtagelse av ferieboligens nøkler. Depositumets størrelse varierer med utgangspunkt i utleieenhetens verdi. Beløpet anses som en sikkerhet for at enheten avleveres i rengjort stand, samt som eventuell delbetaling for tilleggsytelser.

7. Følgende må medbringes selv

Der annet ikke er oppgitt i beskrivelsen/presentasjonen av utleieenheten, må man selv ta med sengetøy, håndklær etc. På alle våre leiligheter i Stavanger er sengetøy og håndklær inkludert.

8. Sluttrengjøring

Det er leietakers ansvar å påse at leiligheten  han forlater er i ryddet og ordentlig stand. Utvask er inkludert i pris for samtlige leiligheter i Stavanger ved leie under 1 måned. Ved leie over 1 måned tilkommer det et utvaskgebyr på minimum kroner 1.000,- NOK.

9. Skader

Dersom det oppstår skader på leiligheten , inventar, eller annet som er inkludert i leien skal dette meldes i til Stavangerapartments enten via tlf: 51 89 48 00 eller skriftlig til utleier. Skyldes disse skader leietakeren eller noen i hans følge, står leietaker som ansvarlig for at oppståtte skader erstattes direkte til anlegg, eller dennes representant, før avreise ved leieforholdets slutt.

10. Reklamasjoner

Ved feil eller mangler ved utleieenheten, er leietaker ansvarlig for umiddelbart og senest innen 48 timer fra feilen ble eller burde blitt oppdaget, å reklamere til resepsjonen på anlegget.

Ved feil eller mangler menes det at utleieenheten ikke tilfredsstiller de spesifikasjoner som fremgår av beskrivelsen, formelle krav gjennom lovverk, eller at teknisk utstyr ikke fungerer (kaffetrakter, varmtvann, oppvaskmaskin osv.).

Leietaker må umiddelbart og senest 1 døgn etter innsjekking kontakte utleier dersom boenheten ikke er i samsvar med leieavtalen. Etter denne frist har leier akseptert leilighetens tilstand.
 

11. Endringer

Stavanger Apartments .forbeholder seg retten til å endre på ovennevnte betingelser uten varsel.

12. Kontaktinformasjon

Stavanger Apartments
Bergelandsgaten 35 , 4012 Stavanger

Telefon : + 47 51 89 48 00

Telefax : (+47) 51 89 50 55

E-post : booking@stavangerapartments.no

 

<